TEKST | FOTO’S | Willem-Jan Schampers

Het staat duidelijk omschreven op de website. ‘Aufderhaar Kunststof Recycling B.V. (AKR) wil bijdragen aan de circulaire economie, door aan te sluiten bij de kringloop op de meest hoogwaardige en economische manier. Dit houdt in optimale recycling van kunststof afvalstromen tot maalgoed als secundaire grondstof, geschikt voor hergebruik.’

Veco Machinery Heavy Duty shredder: meer mankracht met minder mensen

Het bedrijf, gevestigd in Vroomshoop, stimuleert de verduurzaming van PP en HDPE grondstoffen. Dit gebeurt door innovatieve- en duurzame verwerkingsmethodes, waarmee toegevoegde waarde wordt gecreëerd voor afnemers en verwerkers in de kunststofverwerkende industrie. Directeur John Aufderhaar: “Onze ambitie en kracht ligt in het vermogen om voorloper te zijn in een veranderende recycling markt, die meer eisen stelt aan het leveren van zuiver gewassen maalgoed stromen. Vandaar ook dat wij altijd geïnteresseerd zijn in nieuwe toepassingen en hoogwaardige technieken.”
Zo kwam AKR, in de zoektocht naar een nieuwe heavy duty shredder, terecht bij Veco Machinery, importeur van het Duitse A-merk Vecoplan. “We willen onze productie uiteindelijk verhogen naar 25.000 ton per jaar en zijn in drie ploegen gaan werken. Hiervoor heb je de juiste machine nodig.” Peter Bus, sales manager bij Veco Machinery: “Vecoplan is marktleider in shreddertechnologie voor de recy- cling en de verwerking van restmaterialen. We hebben voor elke materiaalsoort een passende oplossing. Of het nu gaat om zeer uiteenlopende post-consumer of post-industrial kunststoffen, kabelafval, matrassen, tapijt, afvalhout, huisvuil of bedrijfsafval.”

post consumer
“En wij zitten in de kunststoffen”, grinnikt Aufderhaar. “Begonnen met bloempotjes en plantentrays te recyclen. Dus vanuit de tuinbouw. Vervolgens hebben we in 2013 een bedrijf 

Fred Haandrikman, Peter Bus en John Aufderhaar (v.l.n.r.) bij de Vecoplan VAZ 2000 MFT.

overgenomen en gingen we ons ook meer begeven in de markt van de consumentenplastics. Uiteindelijk zijn wij ingesprongen in de PP- en PE-markt en hiervoor hebben we onze eigen waslijn ontwikkeld. In 2016 zijn we verhuisd naar dit pand en hebben we onze eigen productiehal gebouwd en ons wasproces toe- gespitst op het post consumer verhaal. In september 2018 zijn we onderdeel geworden van Veolia Nederland. We hebben nu meer mogelijkheden en kunnen onze groeidoelstellingen beter en sneller realiseren doordat we deel uitmaken van een grote internationale organisatie.”

Vandaar ook dat AKR is overgeschakeld van twee naar drie ploegen voor een verhoging van het jaarlijkse tonnage. Van 20.000 naar 25.000 ton. “Een capaciteitsverhoging vraagt het een en ander van de organisatie, maar we wilden nadrukkelijk niet meer personeel”, zegt Aufderhaar. “Dus dan moet je het gaan zoeken in de machines. De balen die binnenkomen zijn omsnoerd met ijzerdraden. Het verwijderen hiervan betekent naast mogelijke verwonding door het handmatig openknippen, veel extra handeling. We zochten dus een machine die dit allemaal kan. Dit levert extra veiligheid, scheelt manuren én slijtage aan onze andere, bestaande lijnen.”
Binnen Veolia ligt veel focus op hoogwaardige operationele oplossingen, in combinatie met het leveren van hoogwaardige, stabiele eindproducten. Aufderhaar: “Deze shredder en de cus- tom-made, turn-key professionele benadering – inclusief het transport van de geshredderde kunststoffen – van Veco Machinery paste precies in dit plaatje.”

‘Vecoplan is marktleider in shreddertechnologie voor de recycling en de verwerking van restmaterialen’

Stoorstoffen
Een bezoek aan diverse fabrikanten van shreddermachines volgde en bij testen kwam Vecoplan als beste naar voren.” Bus vult hem aan: “Er is gekozen voor de VAZ 2000 MFT. Deze heavy duty shredder is uitermate geschikt voor een 24/7 toepassing onder zware omstandigheden. Zeer uiteenlopende reststromen met een aanzienlijke hoeveelheid stoorstoffen (zoals ijzer, red.) gaat deze machine niet uit de weg. Hij is immers voorzien van een frequentiegeregelde HiTorc aandrijving. Hierdoor kan de rotor van massief staal in minder dan één seconde op volle snelheid draaien en in geval van een stoorstof in ongeveer één seconde tot stilstand komen.”

Een kwaliteit die Fred Haandrikman, commercieel manager bij AKR, zeer aanspreekt. “Hierdoor gaat het reverseren van de rotor bij het verkleinen van taaie en zeer sterke reststromen veel sneller, hebben we geen last van oververhitting in de aandrijving en verhoogt het de flexibiliteit. Maar er is nog iets. “De machine is voorzien van een flippersysteem, een door luchtbalgen gedragen contrames-traverse”, aldus Bus. “Wanneer er stoorstoffen in de machine komen, wordt de klap die deze stoorstoffen veroorzaken tussen de messen, opgevangen door de flipper die als een airbag functioneert. Dit resulteert in dergelijke gevallen in veel minder gevolgschade, dan bij conventionele shredders.”

Aufderhaar is zeer tevreden over de nieuwe machine. “We zochten een shredder die minimaal 6,5 ton per uur kan draaien en zo onze waslijnen kan blijven voeden. En dit is gelukt. We hebben nu een capaciteit van ruim 8 ton per uur.” Bus: “Het toerental van de rotor is variabel in te stellen, om de capaciteit af te stemmen op de vraag van navolgende processen. Het vol- ledige koppel is beschikbaar vanuit stilstand en het opstarten met een volle trechter materiaal is geen enkel probleem. De zeer onderhoudsarme HiTorc motoren leveren drie maal zoveel koppel als machines met conventionele aandrijving, door middel van tandwielkast en vloeistofkoppeling. Hiermee wordt vijftien tot twintig procent energie bespaard.”

Hoog niveau
AKR mag worden gezien als een grote speler in de kunst- stofrecycling. Het bedrijf opereert Europees en ontvangt grond- stoffen uit diverse Europese landen. Haandrikman: “Wij staan bekend als een degelijk bedrijf, dat zijn afspraken nakomt en stabiele kwaliteiten maakt en levert. Productietechnisch en kwa- litatief behalen wij een heel hoog niveau”. Bij AKR is dus duidelijk gekozen voor het investeren in machines en technische know- how, in plaats van in extra mensen. “De beschikbare handjes voor dit soort activiteiten worden schaars of zijn er gewoonweg niet. Het is dan handiger om de kennis die er is te borgen en te zorgen dat je huidige medewerkers een werkplek hebben waar de techniek hen helpt om mooie producties te maken. Dit hebben we met Vecoplan gerealiseerd. Nu hebben we een machine staan die voor de mensen de balen losknipt en vervolgens 8.000 kilo per uur uitspuugt. Onze mensen kunnen nu andere dingen doen, die in het proces net zo belangrijk zijn.” 

‘Deze machine scheelt manuren én slijtage aan onze andere, bestaande lijnen’

De nieuwe heavy duty shredder van AKR.

De Vecoplan VAZ 2000 MFT is voorzien van een frequentiegeregelde HiTorc aandrijving.

Optimale recycling van kunststof afval- stromen tot maal- goed als secundaire grondstof.

Volwassen
“Efficiëntie, betrouwbaarheid, veilig werken en gemotiveerde medewerkers”. Volgens Aufderhaar zijn dit de belangrijkste ver- beteringen met de komst van de nieuwe Vecoplan shredder. “De jongens vinden het natuurlijk mooi, al die nieuwe techniek. En ze merken dat wij ook aan hen denken. Nu kunnen ze het tempo van de lijnen weer gewoon aan en dit zorgt voor de nodige rust.” Bus ziet de kunststofrecycling steeds meer volwassen worden. “De branche wordt meer industrieel benaderd.” “Klopt”, zegt Aufderhaar, “maar ook de eisen aan het materiaal worden steeds hoger. Dit betekent een techniek die steeds geavanceerder wordt. Het is zaak om je mensen hierin mee te nemen. Ze moeten er lol in hebben om iets nieuws te leren.”